شرکت ها چه انتظاراتی از مهندس صنایع دارند؟؟؟

شرکت ها چه انتظاراتی از مهندس صنایع دارند؟؟؟

شرکت ها چه انتظاری از یک مهندس صنایع دارند؟؟؟ با وجود اینکه در مقاله  “کاربرد مهندسی صنایع در دنیای امروز چیست” از اهمیت این مهندسی در صنعت به خوبی اشنا شدیم. اما شرکت ها و سازمان هایی که مهندسین صنایع رو استخدام میکنن. در قبالش یک سری انتظارات دارن. که برای یک مهندس صنایع خوب […]

کاربرد مهندسی صنایع در دنیای امروز چیست؟

کاربرد مهندسی صنایع در دنیای امروز چیست؟

کاربرد مهندسی صنایع در دنیای امروز چیست؟ بر اساس تعریف مهندسی صنایع که در پست همه آنچه قبل ازمهندس صنایع شدن باید بدانید، گفته شد، کلیاتی از انچه که به مهندس صنایع میگویند، میدونید. اما استفاده از این مهندسی در سازمان ها و مراکز تولیدی چه اهمیتی میتونه داشته باشه؟ یا به عبارتی کاربرد مهندسی […]

همه انچه قبل از مهندس صنایع شدن باید بدانید! ! !

یکی از مهمترین بخش های زندگی دانشگاه است; کسایی که با دید باز وارد این مرحله از زندگیشون میشن و بدونن که در زمان تحصیل و بعد از اون چه اتفاقاتی پیش رو دارند; هم توی دانشگاه و آیندشون موفق ترند; هم به نوعی دانشگاه بهشون خوش میگذره. 😉قبل از ورود به مهندسی صنایع اول […]