آدرس ایمیل: mrsanaye12@gmail.com

ساعات اداری: شنبه - چهارشنبه: 9:00 - 17:30

معرفی نرم افزارPrimavera

دسته‌ها
معرفی نرم افزارPrimavera

معرفی نرم افزارPrimavera

معرفی نرم افزارPrimavera Primavera نرم افزاری است که میخواهیم مورد بررسی قرار دهیم با مستر صنایع همراه باشید(معرفی نرم افزارPrimavera) تاریخچه نرم افزار پریماور (Primavera) : نرم افزار پریماورا در...