معرفی نرم افزار win QSB

معرفی نرم افزار win QSB

win QSBنرم افزاری است که میخواهیم در مستر صنایع مورد بررسی قرار دهیم(معرفی نرم افزار win QSB)

نرم افزار win QSB

 سختی و پیچیدگی های فراوان  در دنیای تجاری  باعث میشود نیاز هایی به  مدل های ریاضی ، تحقیق در عملیات و ایجاد روش سیمپلکس برای حل معادله هایی که پیچیدگی زیادی دارند و  دارای یک تابع هدف همراه با محدودیت های مختلف شد. سیمپلکس چسیت  یک روش ریاضی است که معادلات مطرح شده را  به درستی حل کرده و شرکت ها را در به دست آوردن مقدار بهینه کمک کند.

رفته رفته با گسترش بیستر و ایجاد محدودیت بیشتر حل دستی دستگاه سیمپلکس برای به دست آوردن مقدار بهینه به کاری دشوار تبدیل شد. تا app و نرم افزار هایی که مسائل  سیمپلکس و مدل های ریاضی در تحقیق در عملیات  ساخته شد که یکی ازقوی ترین  انها برنامه winqsb  است که بسار ساده و دقیق است

winqsb از جمله نرم افزارهای بسیار کاربردی و با ارزش  در زمینه مهندسی صنایع و مدیریت است که مباحث بسیاری از جمله تصمیم گیری، برنامه ریزی را شامل می شود وبه نمر افزار بسیار توانایی در زمینه های خاص می باشد 

بیشتر بدانید:

این نرم افزارجز نرم افزار های کاربردی وبسیار مهم  در زمینه مهندسی صنایع، و مدیریت است که مباحث زیادی از جمله تصمیم گیری، برنامه ریزی، حمل و نقل،  را ذر بر میگیرد و بعنوان نرم افزارمفید در تمامی زمینه های خاص مطرح است بیشنرین استفاده از  این نرم افزار در زمینه تحقیق در عملیات می باشد.

بیشتر بخوان بیشتر بدان:   گرایش های مهندسی صنایع در ارشد

معرفی نرم افزار win QSB

بعضی از اصطلاحات نرم افزار:

Queuing  analysis: که میشود  آنالیز صف یعنی  شبیه سازی پیشنهادها برای اجرا

Facility location and layout که میشود جانمایی و جابجایی تسهیلات یعنی  برای حل مسائل جانمایی های تابعی و جانمایی های چندگانه استفاده می شود

ممنون از این که با  مستر صنایع همراه بودید

 

No Comments

Add your comment