آدرس ایمیل: mrsanaye12@gmail.com

ساعات اداری: شنبه - چهارشنبه: 9:00 - 17:30

گرایش مدیریت پروژه در صنایع

دسته‌ها
مدیریت پروژه

گرایش مدیریت پروژه در صنایع

گرایش مدیریت پروژه در صنایع با مستر صنایع همراه باشید گرایش مدیریت پروژه در صنایع  ترکیبی از هنر و علم است این گرایش  ترکیبی از صنایع مدیریت و عمران است....