آدرس ایمیل: mrsanaye12@gmail.com

ساعات اداری: شنبه - چهارشنبه: 9:00 - 17:30

گرایش سیستم های مالی در صنایع

دسته‌ها
گرایش سیستم های مالی در صنایع

گرایش سیستم های مالی در صنایع

گرایش سیستم های مالی در صنایع در این بخش میخواهیم در مورد گرایش سیستم های مالی در صنایع صحبت کنیم با اقای صنایع همراه باشید این شاخه ای از مهندسی...