آدرس ایمیل: mrsanaye12@gmail.com

ساعات اداری: شنبه - چهارشنبه: 9:00 - 17:30

گرایش آینده پژوهی مهندسی صنایع

دسته‌ها
گرایش آینده پژوهی مهندسی صنایع

گرایش آینده پژوهی مهندسی صنایع

گرایش آینده پژوهی مهندسی صنایع با مستر صنایع همراه باشید گرایش آینده پژوهی مهندسی صنایع معرفی گرایش آینده پژوهی در کارشناسی ارشد مجموعه مهندسی صنایع: آینده پژوهی رشته ای میان...