آدرس ایمیل: mrsanaye12@gmail.com

ساعات اداری: شنبه - چهارشنبه: 9:00 - 17:30

کاربردهای مدلسازی ریاضی در آموزش گمز (GAMS) در صنایع

دسته‌ها
download

معرفی نرم افزار GAMS

معرفی نرم افزار GAMS GAMSنرم افزاری است که میخواهیم در مستر صنایع مورد بررسی قرار دهیم(معرفی نرم افزار GAMS) نرم افزار GAMS چیست؟    نرم افزار gams شامل یک کامپایلر...