معرفی نرم افزار win QSB

معرفی نرم افزار win QSB win QSBنرم افزاری است که میخواهیم در مستر صنایع مورد بررسی قرار دهیم(معرفی نرم افزار win QSB) نرم افزار win QSB  سختی و پیچیدگی های فراوان  در دنیای تجاری  باعث میشود نیاز هایی به  مدل های ریاضی ، تحقیق در عملیات و ایجاد روش سیمپلکس برای حل معادله هایی که …