معرفی نرم افزار Statistica

معرفی نرم افزار Statistica

معرفی نرم افزار Statistica Statistica نرم افزاری است که میخواهیم مورد بررسی قرار دهیم با مستر صنایع همراه باشید(معرفی نرم افزار Statistica) STATISTICA قابلیت های نرم افزار STATISTICA: تقسیم‌بندی مباحث علمی و نرم‌افزاری تحت عنوان ماژول‌های مربوط قابلیت سفارشی‌شدن، خودکار عمل کردن و توسعه‌یافتن قابلیت انجام آماره‌های توصیفی، ضریب همبستگی، محاسبه احتمالات و … قابلیت رسم …