آدرس ایمیل: mrsanaye12@gmail.com

ساعات اداری: شنبه - چهارشنبه: 9:00 - 17:30

معرفی نرم افزار Oracle

دسته‌ها
معرفی نرم افزار Oracle

معرفی نرم افزار Oracle

  معرفی نرم افزار Oracle Oracle نرم افزاری است که  میخواهیم مورد بررسی قرار دهم با مستر صنایع تا انتها این مطلب همراه باشید(معرفی نرم افزار Oracle) Oracle شرکت اوراکل ...