آدرس ایمیل: mrsanaye12@gmail.com

ساعات اداری: شنبه - چهارشنبه: 9:00 - 17:30

معرفی نرم افزار GAMS

دسته‌ها
download

معرفی نرم افزار GAMS

معرفی نرم افزار GAMS GAMSنرم افزاری است که میخواهیم در مستر صنایع مورد بررسی قرار دهیم(معرفی نرم افزار GAMS) نرم افزار GAMS چیست؟    نرم افزار gams شامل یک کامپایلر...