آدرس ایمیل: mrsanaye12@gmail.com

ساعات اداری: شنبه - چهارشنبه: 9:00 - 17:30

معرفی نرم افزار DB2

دسته‌ها
معرفی نرم افزار DB2

معرفی نرم افزار DB2

معرفی نرم افزار DB2 DB2 نرم افزاری است که میخواهیم مورد بررسی قرار دهیم با مستر صنایع همراه باشید(معرفی نرم افزار DB2)  علاوه براین ، امکان ایجاد انبار حجیم داده ها...