آدرس ایمیل: mrsanaye12@gmail.com

ساعات اداری: شنبه - چهارشنبه: 9:00 - 17:30

معرفی نرم افزار COMFAR

دسته‌ها
معرفی نرم افزار COMFAR

معرفی نرم افزار COMFAR

معرفی نرم افزار COMFAR COMFARنرم افزاری است که میخواهیم در مستر صنایع مورد بررسی قرار دهیم( معرفی نرم افزار COMFAR) کامفار ( COMFAR ) اکه اختصار عبارت انگلیسی Computer Model...