آدرس ایمیل: mrsanaye12@gmail.com

ساعات اداری: شنبه - چهارشنبه: 9:00 - 17:30

مدیریت پروژه

دسته‌ها
مدیریت پروژه

گرایش مدیریت پروژه در صنایع

گرایش مدیریت پروژه در صنایع با مستر صنایع همراه باشید گرایش مدیریت پروژه در صنایع  ترکیبی از هنر و علم است این گرایش  ترکیبی از صنایع مدیریت و عمران است....