آدرس ایمیل: mrsanaye12@gmail.com

ساعات اداری: شنبه - چهارشنبه: 9:00 - 17:30

سامانه سماک کشاورزی

دسته‌ها
سامانه سماک

ثبت نام در سامانه سماک

ثبت نام در سامانه سماک سلام به سایت آقای صنایع و پست “سامانه سماک” خوش اومدین. سماک مخفف عبارت (سامانه مجوزهای الکترونیکی کشاورزی)است که به منظور توسعه دولت الکترونیک و...