آدرس ایمیل: mrsanaye12@gmail.com

ساعات اداری: شنبه - چهارشنبه: 9:00 - 17:30

سال 1402

طرح توجیهی استخراج بیت کوین 1402
/5
120000 تومان
طرح توجیهی بازیافت پلاستیک1402
/5
120000 تومان
طرح توجیهی بازیافت ضایعات 1402
/5
120000 تومان
طرح توجیهی تولید پودر ماهی1402
/5
120000 تومان
طرح توجیهی تولید پوشاک۱۴۰۲
/5
120000 تومان