آدرس ایمیل: mrsanaye12@gmail.com

ساعات اداری: شنبه - چهارشنبه: 9:00 - 17:30

طرح دام و طیور

طرح توجیهی پای مرغ 1402
/5
120000 تومان
طرح توجیهی پرورش بلدرچین 1400
/5
50000 تومان
طرح توجیهی پرورش بلدرچین1402
/5
120000 تومان
طرح توجیهی پرورش بوقلمون 1402
/5
120000 تومان
طرح توجیهی خوراک دام و طیور
/5
50000 تومان
طرح توجیهی کارخانه خوراک1402
/5
120000 تومان