معرفی نرم افزار SAS

معرفی نرم افزار SAS

معرفی نرم افزار SAS  SAS نرم افزاری است که میخواهیم مورد بررسی قرار دهیم با مستر صنایع همراه باشید(معرفی نرم افزار SAS) به نظر مي رسد غير از فارغ التحصيلان آمار، دانش آموختگان ساير رشته ها نمي توانند به راحتي از اين نرم افزار استفاده نمايندر كل نرم افزار آماري sas  يكي از قويترين نرم افزارهاي …

معرفی نرم افزار Maplesoft Maple

معرفی نرم افزار Maplesoft Maple

معرفی نرم افزار Maplesoft Maple Maplesoft Maple نرم افزاری است که میخواهیم مورد بررسی قرار دهیم با مستر صنایع همراه باشید(معرفی نرم افزار Maplesoft Maple) Maplesoft Maple که در کتابخانه های Maple قرار دارد. امروزه بیشتر الگوریتم‌ها توسط رایانه اجرا می‌شوند نرم افزارهایی برای اجرای محاسبات ریاضی طراحی شده اند. از مهم‌ترین و کاربردی‌ترین آنها …

معرفی نرم افزار MATLAB

معرفی نرم افزار MATLAB MATLAB نرم افزاری است که میخواهیم مورد بررسی قرار دهیم با مستر صنایع همراه باشید(معرفی نرم افزار MATLAB) MATLAB  یک زبان برنامه نویسی با امکانات  بالا برای انجام محاسبات فنی است و یکی از پیشرفته ترین و دقیق ترین  نرم افزار های مهندسی به شمار می رود که دارای ویزگی های …

معرفی نرم افزار SPSS Statistics

معرفی نرم افزار SPSS Statistics

معرفی نرم افزار SPSS Statistics  SPSS Statistics نرم افزاری است که میخواهیم مورد بررسی قرار دهیم با مستر صنایع همراه باشید(معرفی نرم افزار SPSS Statistics) SPSS Statistics از جملهٔ نرم‌افزارهایی است که برای تحلیل‌های آماری در علوم اجتماعی، به صورت بسیار گسترده‌ای استفاده می‌شود . SPSS Statistics  اتوسط پژوهشگران که در بازاز مشقول پژوهشگران که …

معرفی نرم افزار SigmaPlot

معرفی نرم افزار SigmaPlot SigmaPlot نرم افزاری است که میخواهیم مورد بررسی قرار دهیم با مستر صنایع همراه باشید(معرفی نرم افزار SigmaPlot) SigmaPlot نرم‌افزار است که به منظور  رسم نمودار و آنالیز داده ها با  کمک از ابزارهای پیشرفته برای انجام محاسبه های ریلضی و آماری روی داده های شما از خطاهای که بوجود می …

معرفی نرم افزار S-Plus

معرفی نرم افزار S-Plus

 معرفی نرم افزار S-Plus S-Plus نرم افزاری است که میخواهیم مورد بررسی قرار دهیم با مستر صنایع همراه باشید( معرفی نرم افزار S-Plus) این نرم افزار از جمله نرم افزارهای آماری  است که محاسبات سنگین را با سرعت و دقت زیاد انجام می دهند. وجود این نوع از نرم افزارها از جمله عواملی هست که موجب …

معرفی نرم افزار Statistica

معرفی نرم افزار Statistica

معرفی نرم افزار Statistica Statistica نرم افزاری است که میخواهیم مورد بررسی قرار دهیم با مستر صنایع همراه باشید(معرفی نرم افزار Statistica) STATISTICA قابلیت های نرم افزار STATISTICA: تقسیم‌بندی مباحث علمی و نرم‌افزاری تحت عنوان ماژول‌های مربوط قابلیت سفارشی‌شدن، خودکار عمل کردن و توسعه‌یافتن قابلیت انجام آماره‌های توصیفی، ضریب همبستگی، محاسبه احتمالات و … قابلیت رسم …

معرفی نرم افزار Minitab

معرفی نرم افزار Minitab

معرفی نرم افزار Minitab Minitabنرم افزاری است که میخواهیم مورد بررسی قرار دهیم با مستر صنایع همراه باشید(معرفی نرم افزار Minitab) نرم‌افزار مینی تب که بدون شک  جز  بهترترین برنامه‌ها در زمینه کنترل کیفیت آماری است و خواهد بود  که به کمک  آن می‌توان به راحتی  داده‌ها را تجزیه و تحلیل کرده  که ای ن …

معرفی نرم افزار Vensim

معرفی نرم افزار Vensim

معرفی نرم افزار Vensim Vensimنرم افزاری است که میخواهیم مورد بررسی قرار دهیم با مستر صنایع همراه باشید(معرفی نرم افزار Vensim) توضیحات Vensim نام نرم افزار است که به منظور  شبیه سازی برای بهینه سازی کارکرد سیستم ها در واقعیت است  با کمک نرم افزار مطرح شده ، می توانید مدل  های دینمایکی را تحلیل …

معرفی نرم افزار Rational Rose Enterprise 

معرفی نرم افزار Rational Rose Enterprise 

معرفی نرم افزار Rational Rose Enterprise   Rational Rose Enterprise  نرم افزاری است که میخواهیم مورد بررسی قرار دهیم با مستر صنایع همراه باشید(معرفی نرم افزار Rational Rose Enterprise )   نرم افزار Rational Rose Enterprise  از قدرت مند ترین  و قوی ترین زبان برنامه نویسی UML به منظور مدل سازی است . نرم افزار رشنال رزبسیار …