آدرس ایمیل: mrsanaye12@gmail.com

ساعات اداری: شنبه - چهارشنبه: 9:00 - 17:30

طرح توجیهی سردخانه 2000 تنی

طرح توجیهی سردخانه 2000 تنی

سلام با مقاله طرح توجیهی احداث سردخانه 2000تنی زیر صفر از سایت آقای صنایع در خدمت شما هستیم در این مقاله شما میتونید اطلاعاتی در این مورد کسب کنید و میتوانید طرح  احداث سردخانه 2000تنی زیر صفر با آپدیت 1400 دانلود کنید. تا پایان با مستر صنایع همراه باشید.

در طرح مطالعاتی پیش رو جوانب مختلف احداث یک سردخانه2000 تنی با گاز فریون دارای سالنهای زیر
صفر مورد بررسی قرار می گیرد. با توجه به توسعه روز افزون جزیره قشم نیاز به چنین تاسیساتی برای
نگهداری مواد غذایی و دیگر محصوالت فاسد شدنی به شدت احساس می شود. افزون بر این با توجه به
مزیتهایی که در منطقه آزاد وجود دارد و تسهیل در امر صادرات در این منطقه و همچنین نیاز خود جزیره
با احداث این سردخانه در نظر است مواد گوشتی، ابزیان و… لحاظ گردد.شایان ذکر است که در صورت وجود حمایت های قانونی انجام این
طرح به لحاظ اقتصادی توجیه پذیر میباشد.

طرح توجیهی سردخانه 2000 تنی
طرح توجیهی سردخانه 2000 تنی

معرفی محصول

از زمانهای بسیار دور ، بشر همواره سعی در پیدا کردن روش هایی داشته که بتواند محصوالت کشاورزی را
برای مدتی نسبتاً طوالنی نگهداری نماید. که از آنجمله می توان به خشک کردن، شور انداختن، ترش گرفتن،
نمک زدن و دودی کردن اشاره نمود. اما یکی از روش هایی که برای نگهداری محصوالتی از قبیل میوه جات،
گوشت، سیب زمینی، سیر، پیاز و … متداول بوده است نگهداری این مواد غذایی در سرمایی بود که از به
تعادل رسیدن دمای محیط خنک تر و این مواد غذایی حاصل می شد.

بیشتر بخوان بیشتر بدان:   طرح توجیهی طراحی و تولید قطعات نیروگاه های تجدید پذیر 1402

چینی ها اولین کسانی بودند که به ماهیت سرما برای نگهداری مواد غذایی پی بردند و یونانی ها و ایرانی ها
هم پس از چینی به این خاصیت پی بردند. در اوایل قرن نوزدهم، یخدان هایی عرضه شدند که دارای دو
جداره بودند و مابین دو جدار از خاک اره و کاه پر می شد و در داخل آن یخ و گوشت قرار می گرفت که به
این روش، می توانستند تا یک هفته، گوشت را نگه داری کنند. در سال ۱9۱5، سیستم یخچال های امروزی
تا حدی شکل گرفت که از گاز آمونیاک و کمپرسور برای خنک کردن مواد غذایی استفاده می شد. که به
این روش تا مدت ۱.5 تا 2 سال، می شد از مواد غذایی نگهداری نمود

بررسی اجمالی تکنولوژی

انواع سیستم های تبرید:
هم اکنون وساااای ل خنک کننده کاربرد وسااا یعی در زندگ ی روزمره دارند. عالوه بر یخچالها ی خانگ ی و
ساردخانهها، خنک کنندهها در موارد گوناگون دیگری از جمله وساایل الکترونیکی و صانایع بیوتکنولوژی
کاربرد فراوانی دارند. همچنین اساتفاده از یخچال برای خنک نگهداشاتن مواد غذایی از ضاروریات زندگی
امروز است. یخچالهای تجاری موجود به سه دسته تقسیم میشوند:
۱. سیستمهای تبخیر- تراکمی
2. سیستمهای جذبی
۳. سیستمهای ترموالکتریک

طرح توجیهی سردخانه 2000 تنی
طرح توجیهی سردخانه 2000 تنی

انحراف چرخه تبخیر- تراکمی واقعی از چرخه ایدهآل

تفاوت چرخه تبرید واقعی با چرخه ایدهآل عمدتا به دلیل افت ف شار س یال و انتقال گرما به محیط اطراف
و یا از آن ا ست. چرخه واقعی میتواند به چرخه شکل ب اال نزدیک با شد. احتماال بخاری که وارد کمپر سور
میشااود فوقگرم میشااود. برگشاات ناپذیریهایی در فرآیند تراکم وجود دارد و انتقال گرما به محیط اطراف
صورت م یگیرد که موجب کاهش آنتروپی می شود . ف شار خروج ی از چگالنده کمتر از ف شار ورود ی به آن و
دما ی سااای ال در چگالنده اندک ی بیش ازدما ی محیطی اسااات که گرما به آن انتقال م یی ابد

بیشتر بخوان بیشتر بدان:   طرح توجیهی احداث هتل 4 ستاره 1402

دانلود طرح توجیهی سردخانه 2000 تنی

جهت دانلود کلیک کنید
جهت دانلود کلیک کنید

 

برای دانلود این طرح با ویرایش 1402 روی لینک زیر کلیک کنید.

جهت دانلود کلیک کنید

دلایلی که چرا باید ما را انتخاب کنید

  • تجربه موفق در پرژه های بزرگ و کوچک
  • پرداخت مرحله ای
  • ادیت رایگان تا زمان اتمام کار

تهیه و تدوین طرح توجیهی با شرایط ویژه!

  • تحویل در کوتاه ترین زمان
  • مناسب ترین قیمت
  • پشتیبانی رایگان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *