آدرس ایمیل: mrsanaye12@gmail.com

ساعات اداری: شنبه - چهارشنبه: 9:00 - 17:30

قرارداد ثبت درخواست بهره برداری در سایت مایفریزون

موضوع قرارداد:
ثبت درخواست مجوز بهره برداری در سایت مایفریزون

طرفین قرارداد: 
طرف اول : سایت آقای صنایع (مجری)
طرف دوم : طبق اطلاعات فرم زیر

بند 1: مجری طرح موظف است قبل از انجام کار تمام شرایط را برای طرف دوم توضیح دهد. 

بند 2: طرف اول موظف در حفظ و صیانت از اطلاعات طرف دوم کوشا باشد.

بند 3 : طرف دوم موظف است که تمام اطلاعات واقعی و صحیح مورد نیاز برای ثبت درخواست مجوز بهره برداری را در اختیار مجری طرح قرار دهد در غیر این صورت مجری طرح هیچ گونه مسئولیتی هیچ گونه مسئولیتی جهت جبران خسارات به وجود آید را بر عهده نخواهد گرفت.

پر کردن فیلد های زیر و وارد شدن به درگاه پرداخت به معنی این است که تمام شرایط را مطالعه و با آن موافق هستید.