وب سایت آقای صنایع از آبان 98 باهدف ارائه ی مباحث تخصصی و کاربردی صنایع در کسب و کارها با هدایتگری علی عارف نیا شکل گرفت.
تیم ما بصورت خصوصی و مستقل فعالیت خودرا شروع کرده و تاکنون جمعی از خلاقان حوزه صنایع و کسب و کار را گرد هم آورده.


ارزش های ما:
ارائه ی با کیفیت ترین محتوا فراتر از آنچه که تا کنون نوشته شده.
خلاقیت،تلاش و کار گروهی سه ضلع طلایی تیم ماست.
حمایت از نقش مهندسین صنایع در صنعت ها اساس روش های ماست.


چشم انداز ها:
ارائه ی بهترین مشاوره ی کسب و کار برای هنرمندان و صنعتگران.
لینک دهی و مشارکت تیم های فعال با نیروهای توانمند و خلاق متناسب با شخصیت شغلی هر فرد و گروه.
تدوین طرح های جدید کسب و کار برای کارآفرینان و سرمایه گذاران.