معرفی نرم افزار Minitab

آقای صنایع

معرفی نرم افزار Minitab

معرفی نرم افزار Minitab

معرفی نرم افزار Minitab

Minitabنرم افزاری است که میخواهیم مورد بررسی قرار دهیم با مستر صنایع همراه باشید(معرفی نرم افزار Minitab)

نرم‌افزار مینی تب که بدون شک  جز  بهترترین برنامه‌ها در زمینه کنترل کیفیت آماری است و خواهد بود  که به کمک  آن می‌توان به راحتی  داده‌ها را تجزیه و تحلیل کرده  که ای ن کار باغث می شود محصولات و خدمات را بهبود دهیم انرم‌افزار مینی تب  ابزار مناسبی برایانجام پپروزه هایی است که شش‌سیگما (Six Sigma) در ان دخالت دارد   که موجب  ایجاد تحول و بهود کیفیت در سازمان می شود واین نرم افزار  توانایی بسیاری در پردازش،  تجزیه و تحلیل، تهیه‌ گزارش و سایر امکانات و ابزارهای کامل که رشته های امار و صنایع میخواهند  را شامل می شود

 و در بسیاری از واحد های صنعتی بزرگ و کوچک مورد استفاده قرار می گیرد و به وسیله آن می توان با تجزیه و تحلیل داده های آماری به طراحی آزمایشات پرداخت.

. استفاده ساده و کاربرد زیاد و اجرای فرمانها از طریق منوها و نوشتن دستورات در محیطsession  از خصوصیات آن می‌باشد.ا. همچنین می‌توان برای اجرای فرمان هایی که در منو موجود نیست، یک ماکروی کوچک نوشت و آن را اجرا کرد.

معرفی نرم افزار Minitab

امکاناتی که نرم افزار  Minitab برای کاربران فراهم می کند:

·      احتمالات و توزیع‌های گسسته و پیوسته
·      شبیه‌سازی داده‌های تصادفی بر پایه توزیع‌های مختلف
·      تخمین‌های نقطه‌ای و فاصله ای و برآورد آمار‌های مربوطه
·      آنالیز واریانس و تجزیه و تحلیل مقادیر باقیمانده و بررسی اثرپذیری حاصله از عوامل مختلف بر نمونه‌های جمع‌آوری شده
·      ابزارهای تجزیه و تحلیل سیستم‌های اندازه‌گیری آزمون‌های ناپارامتری حول جوامع با پارامترها و توزیع نامشخص
·      پیش‌بینی و پیش‌گیری بر پایه رگرسیون خطی و سری‌های زمانی
·      فراهم کردن ابزارهای کنترل کیفیت آماری
·      ابزارهای طراحی و تحلیل طرح‌های آزمایشی
·      ابزار تعیین اندازه نمونه و قدرت آزمون
·      ابزارهای آنالیز بقا و قابلیت اطمینان آنالیزهای چند متغیره

بیشتر بخوان بیشتر بدان:   معرفی نرم افزار WBS Pro

معرفی نرم افزار Minitab

امکانات نرم افزار مینی تب :

– احتمالات و توزیع‌های گسسته و پیوسته

– شبیه‌سازی داده‌های تصادفی بر پایه توزیع‌های مختلف

– آمار توصیفی

– روش‌های گرافیکی جهت تشریح داده‌ها

– تخمین‌های نقطه‌ای و فاصله ای و برآورد اماره‌های مربوطه

– آنالیز واریانس و تجزیه و تحلیل مقادیر باقیمانده و بررسی اثرپذیری حاصله از عوامل مختلف بر نمونه‌های جمع‌آوری شده

– ابزارهای تجزیه و تحلیل سیستم‌های اندازه‌گیری

– آزمون‌های ناپارامتری حول جوامع با پارامترها و توزیع نامشخص

– پیش‌بینی و پیش‌گیری بر پایه رگرسیون خطی و سری‌های زمانی ابزارهای کنترل کیفیت آماری شامل نمودار پارتو، نمودار علت و معلول ،نمودار دنباله، نمودار چند متغیر، نمودار متقارن و نمودارهای کنترل

– ابزارهای طراحی و تحلیل طرح‌های آزمایشی

– ابزار تعیین اندازه نمونه و قدرت آزمون

– ابزارهای آنالیز بقا و قابلیت اطمینان

– آنالیزهای چند متغیره

سپاس از این که وقت گذاشتین و با ما همراه بودید تا اخر این مطلب لطفا از بقیه پست ها هم دیدن فرمایید:

 

No Comments

Add your comment